Reservation og betaling for VLA-ansattes nærmeste familie og venner

 

Ansattes nærmeste familie og venner kan reservere huset udenfor nedenstående perioder (som er forbeholdt VLA-ansatte):

Skolernes vinterferie (uge 7og 8), sommerferie, efterårsferie (uge 42), juleferie og alle årets hellligdage samt

alle weekender i april, maj, september og oktober.

Er huset ikke reseveret to uger før ankomst er ansattes nærmeste familie og venner også velkomne til at reservere her.

 

Udfyld nedenstående formular og send.

Depositum ved reservering er 100,- kr. pr. dag, der ikke refunderes ved afbestilling med mindre huset udlejes til anden side.

Kvittering (screen print) for indbetaling sendes til feriehus@vla.dk. Reservationen er først gældende, når denne er modtaget.

 

Endelig afregning (restbeløb) skal ske inden afrejse. Depositum modregnes.

Kvittering (screen print) for indbetaling sendes til feriehus@vla.dk  og skal fremvises ved afhentning af nøgler mv.i receptionen. 

 

Indbetalinger skal ske til:

VL-Fondens konto i Nordea:

Reg.nr 2045 Kontonr. 4383 728 687 

(Meddelelse: Initialer + periode)