Individuelle studieture

Fonden støtter ligeledes VLA-medarbejderes individuelle fagreveante studierejser til en række specifikke hoteller/lejligheder i nedenstående storbyer:

Amsterdam, Paris, London, Barcelona, Rom og New York.

Formålet med at yde bidrag til specifikke hoteller/lejligheder, er at skabe en fælles referenceramme for VLAs medarbejdere i de pågældende storbyer. (Herunder udveksling af oplevelser, tips og ideer)  

Der ydes et bidrag på max. 2.000,- pr. medarbejder pr. år. Udbetales i november.

Bidraget er skattefrit, såfremt det kan dokumenteres, at opholdet har haft overvejende fagrelevant indhold.

 

Storbyer, hoteller og lejligheder forventes at skifte over tid. Input til fagrelevante byer og gode hoteller/lejligheder er meget velkomne.